esf

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Vzdělávání, které bude v rámci projektu realizováno týmem vysoce erudovaných odborníků z akademického prostředí a odborníků přímo z praxe, přispěje ke kvalitnějšímu naplnění cílů předškolního vzdělávání a umožní pedagogickým pracovníkům reagovat na jeho specifika a přinese jim rovněž nové metody a formy práce.

Tím přispěje ke splnění cílů předškolního vzdělávání zformulovaných v základních dokumentech kurikurální reformy.