esf

Klíčová aktivita č. 1

Tvorba obsahů vzdělávání a učebních textů

 

1. Základy speciální pedagogiky, definice oboru, předmět, cíle a úkoly, poruchy, jejich členění a projevy

2. Prožitkového učení v praxi pedagogického pracovníka MŠ

3. Komunikace, asertivita pedagogického pracovníka MŠ a medializace možných konfliktů

4. Individuální zvláštnosti a individuální přístup, poruchy chování a poruchy komunikace

5. Příklady dobré praxe, výměna zkušeností v rámci pracovních skupin

6. Význam výtvarné výchovy pro předškolní věk

7. Pedagogicko-psychologické aspekty práce s dětmi v předškolním věku, specifické potřeby, hyperaktivní dítě, talentované dítě

8. Osobnost dítěte předškolního věku

 

Klíčová aktivita č. 2

Realizace vzdělávacích kurzů

Na základě vytvořeného obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů a učebních textů proběhne realizace vzdělávacích kurzů v níže uvedených osmi oblastech vzdělávacího programu.

Pedagogičtí pracovníci MŠ se zúčastní jednotlivých vzdělávacích kurzů formou prezenční výuky, jejichž organizace proběhne ve spolupráci s vedením MŠ tak, aby nebyla narušena kontinuita provozu jednotlivých zařízení.