esf

 

1. Základy speciální pedagogiky, definice oboru, předmět, cíle a úkoly, poruchy, jejich členění a projevy

2.Prožitkového učení v praxi pedagogického pracovníka  MŠ
3.Komunikace, asertivita pedagogického pracovníka             MŠ a medializace možných konfliktů
4. Individuální zvláštnosti a individuální přístup,                  poruchy chování a poruchy komunikace
5. Příklady dobré praxe, výměna zkušeností v                          rámci pracovních skupin
6. Význam výtvarné výchovy pro předškolní věk
7.Pedagogicko-psychologické aspekty práce s dětmi v         předškolním věku, specifické potřeby, hyperaktivní dítě, talentované dítě
8. Osobnost dítěte předškolního věku