esf

Název vzdělávacího projektu:

,,Prohlubování a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol"Reg. číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.50/03.0007

Název operačního projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Zahájení projektu: 01.03.2014

Ukončení projektu: 31.01.2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.