esf

Společnost EFEKT zahájila svoji činnost v oblasti vzdělávání dospělých v roce 1995 pod záštitou a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickým a psychoterapeutickým centrem Therapeuó Olomouc.  V roce 2003 z důvodu rozvoje podnikatelských aktivit došlo k založení společnosti EFEKT PLUS s ručením omezeným. V roce 2009 byla společnost akreditována MŠMT ČR.

Společnost EFEKT PLUS s.r.o. spolupracuje s  Univerzitou Palackého v Olomouci, s odbornými pracovišti Univerzity Karlovy v Praze a VŠE v Praze.

Lektoři společnosti jsou akreditováni certifikátem lektora vzdělávání dospělých dle standardů a norem Evropské unie. Vysokou odbornost poskytovaných služeb zajišťujeme špičkovými specialisty.

V průběhu své činnosti společnost reaguje především na aktuální situaci a požadavky trhu práce v návaznosti na potřeby svých klientů. Stěžejními činnosti je vzdělávání dospělých, a to jak pro veřejný, tak i soukromý sektor (Siemens, John Crane, Laboratoires Fournier, Eli Lilly, Poclain Hydraulics, s.r.o., MS Stavby, Policie ČR, Městská policie Olomouc, Magistrát města Prahy, Institut celoživotního vzdělávání FF UP Olomouc a jiné). Strategie společnosti jednoznačně směřuje k podpoře programů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí doporučených ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu.

Výzkumná činnost společnosti se zaměřuje na analýzu manažerského prostředí, včetně analýzy vzdělávacích potřeb. Společnost se podílela na vytváření programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje, na projektu zvyšování klíčových kompetencí pracovníků škol a školských zařízení na území celé ČR.

Mezi další činnosti patří individuální a skupinové poradenství, koučink, audity, diagnostiky, assessment centra, development centra, psychologické poradenství a průzkumy spokojenosti zaměstnanců. Členové realizačního týmu participují v expertní mezinárodní skupině zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v sektoru zdravotnictví.

EFEKT PLUS s.r.o. v současné době realizuje tvorbu uceleného systému dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb.

EFEKT PLUS má v průběhu své existence rozsáhlé zkušenosti s cílovou skupinou zdravotníků v rámci celé ČR. Realizuje vzdělávací aktivity a programy zaměřené na další profesní vzdělávání. Zkušenosti má společnost v oblasti vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení, (např. ZZS Jihlava, Vítkovická nemocnice Ostrava, Nemocnice Podlesí Třinec, Česká stomatologická komora, Vojenská nemocnice Olomouc, Nemocnice Moravská Třebová, Zlín, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Kroměříž, Jihlava, Pelhřimov, Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod, Třebíč a jiné).

V oblasti vzdělávání realizovala společnost komplexní vzdělávací program pro pedagogy Institutu celoživotního vzdělávání FF UP Olomouc, zaměřený na psychologické aspekty vzdělávání a učení, psychologii komunikace, řešení konfliktů, motivace apod.

Společnost vykazuje dlouholeté zkušenosti s výběrem manažerů, zhodnocením potenciálu zaměstnanců, zhodnocením potenciálu společností, vytipováním manažerských talentů, včetně analýz tréninkových potřeb, rozvojem pracovníků i skupin, řízením kariéry. Společnost realizuje vzdělávací aktivity a programy, které jsou zaměřeny na další profesní vzdělávání.Vzdělávací a rozvojové programy jsou zaměřeny na zvýšení adaptability pracovníků,na rozvoj jejich odborných znalostí, dovedností, na zvyšování kvalifikační úrovně a rozšiřování a prohlubování kompetencí v souladu se standardy EU.

 

Efekt Plus s.r.o.

Univerzitní 232/16

Olomouc  779 00

IČO:26800829
DIČ:CZ26800829

www.efekt-plus.cz

efekt@efekt-plus.cz